מפגש התנעה/הנוכחות הגלובאלית של ישראל

מתוך סמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית | Seminar 2.0
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שולחן עגול זה, שתובנותיו מצויות להלן, התנהל במסגרת מפגש ההתנעה לסמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית של ישראל.

נקודות מוצא:

  1. מחד ישראל מקיימת נוכחות גלובאלית בסוגיות עולמיות (מאבק בטרור, חקלאות מדברית), מאידך ישראל עדיין נאבקת על הלגיטימציה הבסיסית לקיומה.
  2. ישראל השליכה את יהבה על קשר עם מעצמה כעוגן אסטרטגי. בעשורים האחרונים הייתה זו ארצות ארצות הברית שנהנתה מעליונות אסטרטגית עולמית. העובדה כי בארצות הברית הייתה קיימת קהילה יהודית ענפה ומשפיעה תרמה להיותה משען אפקטיבי עבור ישראל.
  3. כיום חווה ארצות הברית קשיים פנימיים המעיבים על יכולתה לשמש כמעצמה עולמית. זאת בצד עלייתם של מעצמות נוספות (הודו וסין כמשל) שבקירבן אין קהילות יהודיות משגשגות ומשפיעות.
  4. המבנה של המערכת הממשלית והדיפלומטיה הציבורית אינם נמצאים בהלימה האחד ביחס לשני ושניהם גם יחד ביחס למגמות העולמיות.

אתגרים:

  1. על ישראל למצוא את האיזון האפקטיבי בין מיצובה האזורי לבין מיצובה הגלובאלי.
  2. רצוי שהשאלות האסטרטגיות והמענים אליהם יימצאו בהלימה לשאלות של זהות אישית ולאומית של המאה העשרים ואחת.
  3. על סמינר בן גוריון 2.0 ליצור פלטפורמות שיביאו לידי ביטוי ואולי אף יתכללו כיווני פתרון שכבר קיימים בעולם היהודי ביחס לשאלות הללו.
  4. על ישראל למצוא מחדש את הערך המוסף שלה ביחס לעולם. ערך שבא לידי ביטוי בראשית ימי המדינה במוסד של הקיבוץ, למשל, והתמוסס ככל שהשיח הניאו ליבראלי האמריקאי החל לשלוט בכיפה.

כיוונים ראשוניים למענים שיש לפתח אותם ואת החשיבה האסטרטגית סביבם:

  1. יצירת מערך 'מילואים אזרחי' שיאפשר לסנכרן בין המערכת הממשלית לדיפלומטיה הציבורית הקיימת סביב סוגיות קונקרטיות.
  2. פיתוח היכולת לשוחח בשפות רבות על מנת להיות מקושרים באופן אפקטיבי יותר לשפות הרבות הקיימות בעולם (שפות באופן ליטראלי ולא כמטאפורה).

תגובות

blog comments powered by Disqus