מפגש התנעה/המעורבות האיזורית של ישראל

מתוך סמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית | Seminar 2.0
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שולחן עגול זה, שתובנותיו מצויות להלן, התנהל במסגרת מפגש ההתנעה לסמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית של ישראל.

הנחות עבודה:

שאלות לדיון במעורבות האיזורית
 1. יש להמשיך את מורשתו של בן גוריון ולהיות מודעים לאיזון האפקטיבי הנדרש של ישראל במרחב.
 2. יש צורך בהפניית המבט ותשומת הלב הישראלית לאזור ולא להתמקד רק בבעיות הפנים והדיפלומטיה המערבית ("ישראלוצנטריות"). כך, יש להתבונן היטב בעולם הערבי, בהתחזקות העולמית של החברה האזרחית ובציפיות האזרחים לעתיד טוב יותר נוכח היחלשות המדינות.


תובנות מרכזיות:

קיימת מגמה של שינוי בחלוקת הכוח בין המוסדות לבין החברה האזרחית באופן שהכוח מפוזר יותר כעת ולא מרוכז במוקד אחד:

 • בעולם, באזור ובישראל אנו עדים להשטחת ההירארכיה של המוסדות באמצעות טכנולוגית תקשורת ההמונים היוצרת קהילות מקושרות היטב וכך גם קבוצות ויחידים.
 • קריעת חלונות בקיר הברזל – יש צורך לשנות את גישת קיר הברזל האטום והאיתן לטובת פתיחת צוהר לאזור.
 • איתנות ואטימות קיר הברזל הוכיחה את עצמה כבלתי אפקטיבית נוכח מיעוט ערוצי התקשורת המייצרים קשר עם החברה בעידן שבו הממסדים בעולם הערבי שוקעים.
 • החלון צריך להיות גמיש שיאפשר כך שיאפשר תקשורת ישירה, חליפין של משאבים ויצירת דיאלוג.
 • הנוכחות הישראלית – הצבאית והאזרחית – בשטחי יהודה שומרון היא סוגיה משמעותית ביחס לנוכחות הישראלית באיזור.

מי האחראי על יצירת ותחזוקת הפתחים למרחב?

פעילות הממסד כיום היא בעיקר סמלית ופחות אפקטיבית וקונקרטית.

 • פעילות יתר של הממסד עלולה לפגום באותנטיות של מאמצי החברה האזרחית.
 • על מנת שפעילות החברה האזרחית תהיה אפקטיבית הממסד נדרש להיות גמיש ופתוח יותר.
 • מה מקומו של המגזר העסקי בפיתוח היכולות הללו?

שאלות ביחס להמשך התהליך:

 • האם בכלל ניתן לעצב תפיסה רחבה ביחס למיצובה של ישראל במרחב?
 • האם דיאלוג אזורי הוא יעד העומד בפני עצמו ללא קשר לתפיסה רחבה?
 • מי הם השחקן או השחקנים הפוטנציאליים שיכולים לעורר את הסמינר החדש?
 • במה שונה בהקשר זה ההשפעה הפוטנציאלית של הממסד/החברה האזרחית?
 • האם ראות יכולה לתפקד כמתווכת בין הממסד לחברה האזרחית על מנת לאפשר את פתיחת הצוהר שיעורר ויגרום למעורבות האזורית?

מצגת לפתיחת השולחן

שולחן עגול מיצוב איזורי

תגובות

blog comments powered by Disqus