מפגש התנעה/האמנה החדשה בין מערכת הביטחון והחברה

מתוך סמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית | Seminar 2.0
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שולחן עגול זה, שתובנותיו מצויות להלן, התנהל במסגרת מפגש ההתנעה לסמינר 2.0 לעדכון תפיסת הביטחון הלאומית של ישראל.

סיכום שולחן האמנה בין המערכת הביטחונית והחברה האזרחית:

שאלת דחיפות הדיון:

  1. עלתה הטענה כי הסימפוטמים בעטיין כונס השולחן אינם חדשים. אלו אתגרים איתם התמודדה המדינה עוד מראשיתה. הקשר היסטורי יאפשר לדון בשאלות הללו באופן אפקטיבי יותר ואולי להעביר את הדיון למגרש הדיון הציבורי (משירות חובה לחובת השירות, קבלה של ידוענים שלא שירתו בצבא וכדומה)
  2. יש צורך להזהר מתחושת הדחיפות בשל צרכים פוליטיים נקודתיים. מבט ביקורתי על הפעמים בהם התעורר השיח בנושא זה, בעיקר על השיוויון בנטל שאלת הגיוס, חושף כי השיח מתעורר כאשר השדה הפוליטי דורש זאת ולא בגלל בעיה "אמיתית" מהשטח.
  3. מול אמירות אלה, הממעיטות בתחושת הדחיפות בלטה הקריאה לפיה העידן בפתחו אנו ניצבים מזמן אתגרים חדשים, לאור התפתחויות טכנולוגיות ואחרות, שמשפיעות באופן ישיר על צורכי הגיוס, מערך המילואים ועוד.

אופן ניהול הדיון באמנה החדשה ומיקודו

  • תהיה זו טעות להתמקד במערכת הביטחונית ובראשה הצבא. נדרש למקד את הדיון בחינוך ובכלכלה ולפתוח כמה שיותר חסמים בתחומים הללו שלא יהיו תלויים בדיונים של ועל הצבא (ביחס לחרדים בעיקר החשים ניכור מהמוסדות ומהחברה הישראלית).
  • כדאי לחשוב על האמנה - לא בין המערכת הביטחונית והחברה האזרחית, אלא על המערכת של השירות הציבורי בכלל והחברה האזרחית.
  • יש להכניס לתוך נושאי הדיון גם את ההיבט המגדרי וגם את היחס של האוכלוסיה הערבית וכלפיה.
  • הדיון באמנה מחייב בירור זהותי של האדם המודרני החי לפי שעון אישי פוסט מודרני, שעון קהילתי מודרני ושעון לאומי טרום מודרני – שעונים שאינם מסונכרנים ומייצרים לא פעם בלבול.

מצגת לפתיחת השולחן

מצגת לשולחן עגול אמנה חדשה צבא-חברה

תגובות

blog comments powered by Disqus